• MANIFESTACIJE

  • KATEGORIJE

  • Tempo

  • Energija

  • Tekst

  • IZVOĐAČI

  • ETIKETE

Pronađenih izdanja: 3
Stranica 1 od 1

Miroslav Matanović BRC – ti ra ram

KATEGORIJE
Pop
TEMPO
Srednji
ENERGIJA
Uzdižuća
TEKST
Nema (instrumental)

22/03/2020
 ti ra ram

Davor Senčar – GITARA – AKUSTIČNA

Miroslav Matanović BRC – PLIMA

KATEGORIJE
Pop
TEMPO
Srednji
ENERGIJA
Uzdižuća
TEKST
Nema (instrumental)

06/03/2006
 PLIMA

Davor Senčar – GITARA – AKUSTIČNA

Miroslav Matanović BRC – Night Walk Without Her – instrumentall

KATEGORIJE
Pop
TEMPO
Spori
ENERGIJA
Opuštajuća
TEKST
Nema (instrumental)

06/03/2003
 Night Walk Without Her - instrumentall

Zoran Haraminčić – GITARA – BAS GITARA
Goran Markić – BUBNJEVI
Davor Senčar – GITARA – AKUSTIČNA
Miroslav Matanović – GITARA – AKUSTIČNA

Stranica 1 od 1