Aleksandar Saša Kabiljo – Urota

Izvođač :
Naziv : Aleksandar Saša Kabiljo - Urota
Datum izdavanja : 09/07/2020
Etiketa :
Format : Digitalno preuzimanje
Aranžman:
Produkcija:

Domagoj Keča – KLAVIR – ELEKTRIČNI
Ante Milas – VOKAL
Mario Jamnić – KONTRABAS
Ivan Raić – UDARALJKE
Aleksandar Saša Kabiljo – GITARA – AKUSTIČNA
Mirela Mlinarec – VOKAL

Aleksandar Saša Kabiljo – Pođi tamo gdje pripadaš

Izvođač :
Naziv : Aleksandar Saša Kabiljo - Pođi tamo gdje pripadaš
Datum izdavanja : 09/07/2020
Etiketa :
Format : Digitalno preuzimanje
 Pođi tamo gdje pripadaš
Aranžman:
Produkcija:

Mario Jamnić – KONTRABAS
Ivan Raić – UDARALJKE
Mirela Mlinarec – VOKAL
Aleksandar Saša Kabiljo – GITARA – AKUSTIČNA
Ante Milas – VOKAL
Domagoj Keča – KLAVIR – ELEKTRIČNI

Aleksandar Saša Kabiljo – Da mi je opet ljubiti ženu

Izvođač :
Naziv : Aleksandar Saša Kabiljo - Da mi je opet ljubiti ženu
Datum izdavanja : 09/07/2020
Etiketa :
Format : Digitalno preuzimanje
 Da mi je opet ljubiti ženu
Aranžman:
Produkcija:

Mario Jamnić – KONTRABAS
Domagoj Keča – KLAVIR – ELEKTRIČNI
Mirela Mlinarec – VOKAL
Aleksandar Saša Kabiljo – GITARA – AKUSTIČNA
Ante Milas – VOKAL
Ivan Raić – UDARALJKE