UnisonFokus – Pravila korištenja i privatnosti

Verzija važeća od 1. prosinca 2018.

 

Opći uvjeti

Ovim se Pravilima definira odnos između krajnjeg korisnika servisa UnisonFokus (u daljnjem tekstu Korisnik) i pružatelja servisa, udruge UNISON.

Samim korištenjem servisa korisnik daje na znanje da je upoznat sa svim stavkama Pravila i da se s njima slaže u cijelosti. UNISON zadržava pravo izmjene uvjeta korištenja. O svakoj promjeni ovih Pravila korištenja korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obaviješteni. Izmjene Pravila korištenja stupaju na snagu s datumom njihove objave na web stranicama unisonfokus.com.

Pravila su važeća sve dok pružatelj servisa pruža uslugu unosa podataka i glazbenog sadržaja. Servis UnisonFokus služi kao besplatni online servis za promociju i distribuciju novih glazbenih izdanja prema hrvatskim radio postajama, odnosno glazbenim urednicima na tim postajama.

Pružatelj servisa ima pravo bez dodatnog objašnjenja odbiti zahtjev za pružanjem usluga u slučaju kada postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu korisnika netočni ili neistiniti, ako postoji osnovana sumnja da korisnik namjerava zloupotrijebiti ili zloupotrebljava usluge odnosno omogućava trećoj strani zlouporabu usluge.

UNISON se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati a vezana je za korištenje ovog servisa, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja na ovom servisu te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja UnisonFokusa.

Korisnički sadržaj

Korisnik je u potpunosti odgovoran za sadržaj koji stavlja na servis UnisonFokus te je svjestan zakona po pitanju autorskih prava.

Pružatelj servisa zadržava pravo izmjene ukoliko administrator baze uoči pogrešku ili krivi podatak a koji rezultira krivim prikazom podataka na grafu, pretraživaču i ostalim dijelovima na unisonfokus.hr.

Članovi udruga za kolektivno ostvarivanje prava: HDS – Hrvatsko društvo skladatelja, HGU – Hrvatska glazbena unija, HUIG – Hrvatska udruga istaknutih glazbenika, HUOKU – Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika te HUZIP – Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava imaju pravo na besplatno korištenje servisa Unisonfokus.

Podrška i pomoć pri radu

Korisnička služba UnisonFokus servisa će odgovoriti na sve upite elektroničkom poštom u pravilu u roku od 24 sata tijekom radnih dana. Prijava problema i upiti korisničkoj podršci šalju se na mail zvonimir.dusper@unison.hr. Upute za korištenje servisa nalaze se na poveznici https://unisonfokus.com/kako-se-fokusirati/ .

Sve bitne informacije za rad sustava korisnička služba dostavlja korisnicima putem elektroničke pošte koju su upisali pod korisničkim imenom.

Prikupljanje, korištenje i tajnost podataka

UnisonFokus prikuplja sljedeće podatke kako bi sustav mogao nesmetano funkcionirati:

  1. kontakt informacije: ime, prezime, OIB, članstvo u udrugama HDS,HGU, HUIG, HUOKU, HUZIP, E-mail/Facebook/Twitter adrese – koriste se za odobrenje korištenja, članstva te eventualnu promociju korisnika kod nas;
  2. povijest praćenja pojedinih pjesama – podaci koji se prikazuju korisnicima dok koriste sistem i potrebni su za pravilno djelovanje sistema;
  3. Podatke o korištenju sistema kao što su datum registracije, datum zadnjeg logina – podaci za provjeru u slučaju prijave neke greške u djelovanju sistema te za pomoć korisnicima u radu.

Na zahtjev korisnika podaci se mogu obrisati, no time prestaje mogućnost korištenja Unisonfokusa.

Vaši osobni podaci su tajni i neće biti korišteni niti dijeljeni s bilo kojom trećom osobom, osim u svrhu provjere članstva u organizacijama kolektivne zaštite radi ostvarenja prava na besplatno korištenje servisa UnisonFokus.