• MANIFESTACIJE

  • KATEGORIJE

  • Tempo

  • Energija

  • Tekst

  • IZVOĐAČI

  • ETIKETE

Pronađenih izdanja: 10
Stranica 1 od 1

Kaštelanski pivači – Dojdi u krilo moje

KATEGORIJE
Folklorna / Etno
TEMPO
Spori
ENERGIJA
Opuštajuća
TEKST
Hrvatski

12/10/2021
 Dojdi u krilo moje
Produkcija:

Ivan Cinotti – VOKAL – BARITON
Vinko Donkov – VOKAL – TENOR
Petar Vitaljić – VOKAL – TENOR
Ante Donkov – VOKAL – BAS
Ante Miletić – VOKAL – TENOR
Čedo Orlić – VOKAL – TENOR

Kaštelanski pivači – Zeleni se gaj

KATEGORIJE
Folklorna / Etno
TEMPO
Spori
ENERGIJA
Opuštajuća
TEKST
Hrvatski

12/10/2021
 Zeleni se gaj
Produkcija:

Ivan Cinotti – VOKAL – BARITON
Vinko Donkov – VOKAL – TENOR
Petar Vitaljić – VOKAL – TENOR
Ante Donkov – VOKAL – BAS
Ante Miletić – VOKAL – TENOR
Čedo Orlić – VOKAL – TENOR

Kaštelanski pivači – Ako ti draga ja na more pojden

KATEGORIJE
Folklorna / Etno
TEMPO
Spori
ENERGIJA
Opuštajuća
TEKST
Hrvatski

31/08/2021
 Ako ti draga ja na more pojden
Produkcija:

Ante Donkov – VOKAL – BAS
Ivan Cinotti – VOKAL – BARITON
Čedo Orlić – VOKAL – TENOR
Ante Miletić – VOKAL – TENOR
Vinko Donkov – VOKAL – TENOR
Petar Vitaljić – VOKAL – TENOR

Kaštelanski pivači – Meštar Zvonko

KATEGORIJE
Folklorna / Etno
TEMPO
Srednji
ENERGIJA
Uzdižuća
TEKST
Hrvatski

31/08/2021
 Meštar Zvonko
Produkcija:

Ivan Cinotti – VOKAL – BARITON
Vinko Donkov – VOKAL – TENOR
Ante Miletić – VOKAL – TENOR
Ante Donkov – VOKAL – BAS
Čedo Orlić – VOKAL – TENOR
Petar Vitaljić – VOKAL – TENOR

Kaštelanski pivači – Vrati se mili ćale

KATEGORIJE
Folklorna / Etno
TEMPO
Spori
ENERGIJA
Opuštajuća
TEKST
Hrvatski

26/08/2021
 Vrati se mili ćale
Produkcija:

Ivan Cinotti – VOKAL – BARITON
Ante Donkov – VOKAL – BAS
Ante Miletić – VOKAL – TENOR
Vinko Donkov – VOKAL – TENOR
Čedo Orlić – VOKAL – TENOR
Petar Vitaljić – VOKAL – TENOR

Kaštelanski pivači – Uranit ću rano ja

KATEGORIJE
Folklorna / Etno
TEMPO
Srednji
ENERGIJA
Opuštajuća
TEKST
Hrvatski

24/08/2021
 Uranit ću rano ja
Produkcija:

Ivan Cinotti – VOKAL – BARITON
Ante Donkov – VOKAL – BAS
Ante Miletić – VOKAL – TENOR
Vinko Donkov – VOKAL – TENOR
Čedo Orlić – VOKAL – TENOR
Petar Vitaljić – VOKAL – TENOR

Kaštelanski pivači – Čija je ono divojka

KATEGORIJE
Folklorna / Etno
TEMPO
Srednji
ENERGIJA
Uzdižuća
TEKST
Hrvatski

24/08/2021
 Čija je ono divojka
Produkcija:

Ivan Cinotti – VOKAL – BARITON
Ante Donkov – VOKAL – BAS
Ante Miletić – VOKAL – TENOR
Vinko Donkov – VOKAL – TENOR
Čedo Orlić – VOKAL – TENOR
Petar Vitaljić – VOKAL – TENOR

Kaštelanski pivači – Zaspalo je siroče

KATEGORIJE
Folklorna / Etno
TEMPO
Spori
ENERGIJA
Opuštajuća
TEKST
Hrvatski

18/08/2021
 Zaspalo je siroče
Produkcija:

Petar Vitaljić – VOKAL – TENOR
Ivan Cinotti – VOKAL – BARITON
Ante Donkov – VOKAL – BAS
Čedo Orlić – VOKAL – TENOR
Vinko Donkov – VOKAL – TENOR
Ante Miletić – VOKAL – TENOR

Kaštelanski pivači – Vratit ću se ja

KATEGORIJE
Folklorna / Etno
TEMPO
Spori
ENERGIJA
Opuštajuća
TEKST
Hrvatski

18/08/2021
Produkcija:

Vinko Donkov – VOKAL – TENOR
Ivan Cinotti – VOKAL – BARITON
Ante Donkov – VOKAL – BAS
Ante Miletić – VOKAL – TENOR
Petar Vitaljić – VOKAL – TENOR
Čedo Orlić – VOKAL – TENOR

Kaštelanski pivači – Sinoć san ti kod majke bija

KATEGORIJE
Folklorna / Etno
TEMPO
Srednji
ENERGIJA
Neutralna
TEKST
Hrvatski

29/06/2020
 Sinoć san ti kod majke bija
Produkcija:

Ante Donkov – VOKAL – BAS
Petar Vitaljić – VOKAL – TENOR
Čedo Orlić – VOKAL – TENOR
Ivan Cinotti – VOKAL – BARITON
Vinko Donkov – VOKAL – TENOR
Ante Miletić – VOKAL – TENOR

Stranica 1 od 1